بازگشت

کالیبراتورهای پرتابل سیگنال- دما- فشار  

Eurotron در سه رده‌ی سیگنال،  دما، و فشار، سیستمهای کالیبراسیون پرتابل و نیز نرم‌افزار مدیریت کالیبراسیون ارائه می‌کند.  برخی از این کالیبراتورها به‌دلیل دقت بالا به عنوان مرجع اولیه به کار برده می‌شوند. مشتریان می‌توانند بر حسب کاربرد و نیازهای عملیاتی، دستگاه مناسب را برگزینند.

 برای دریافت اطلاعات هر سیستم برروی عکس آن کلیک کنید.

کالیبراتورهای سیگنال

اطلاعات بیشتر UniCal

UniCal Tc, Rtd, mA - تک پارامتری

UniCal, Tc, Rtd, mA دستگاه‌هایی‌اند که برای براورده‌ساختن نیازهای ابزاردقیق و مهندسین و مدیران در آزمایشگاه و کارخانه طراحی شده‌اند. گستره‌ی عملیاتی اینها متداولترین نوع برای وارسی و کالیبره‌کردن ابزاردقیق فرایندی است. UniCal کالیبراتوری دقیق، ساده و مقاوم است، و از پنج مد عملیاتی بهره می‌برد: Generator, Simulator, Indicator, Indicator on powered circuits, Current loop power supply.

Unical MMX3 کالیبراتور- مولتی‌متری دستی است با 15 عملکرد، در یک دستگاه کوچک و محکم 2 کانالی است. علاوه بر شبیه‌سازی و نشانگری همزمان، این دستگاه شامل مولتی‌متر AC+DC و کالیبراتوری برای ولتاژ، جریان، و فرکانس است.

اطلاعات بیشتر MicroCal Palm

MicroCal 1+ TRX, 2+, 10 - چندمنظوره‌ی دستی

سیستمی کامل برای آزمودن، اندازه‌گیری، و کالیبره‌کردن، در یک دستگاه کوچک و پرتابل. شما می‌توانید آزمون مناسب خود را از بین 14 نوع ترموکوپل، Ni120، Ni100، Pt100 ، mV، V، mA و Ohm  برگزینید؛ کالیبراتوری با 1 یا 2 کانال همزمان برای سیگنالهای فرایندی (mA و V).

MicroCal 1+ TRX کالیبراتوری چندمنظوره برای ترموکوپلها، دماسنجهای مقاومتی، mV و mA است. صحت پایه‌ی آن 0.03% rdg  است. با دو کانال مجزا برای شبیه‌سازی و اندازه‌گیری همزمان در کالیبره‌کردن TRX.

MicroCal 2+  کالیبراتوری با صحت بالاست (0.02% rdg)؛  با دو کانال مجزا برای شبیه‌سازی و اندازه‌گیری همزمان در کالیبره‌کردن TRX.

MicroCal 10  کالیبراتوری تک کانالی با صحت بالاست با صحت پایه‌ی 0.01% rdg  (گستره‌ی mV).

اطلاعات بیشتر MicroCal 20

MicroCal 20 DPC - عمومی دستی

سری کالیبراتورهای  DPC (Documenting Process Calibrator)کالیبراتورهای فرایندی چندمنظوره با صحت زیادند. ویژگیهای عمومی عبارت است از:

  • کانالهای عایق دوگانه (In-Out همزمان یا  In-In همزمان)

  • دو سنسور درونی فشار

  • مدولهای بیرونی فشار

  • رویه‌های خودکار کالیبره‌کردن

  • نمایشگر گرافیکی درشت با نوردهی از پشت

  • باتریهای شارژشدنی

اطلاعت بیشتر MicroCal200

MicroCal 200, 200+, 2000+ - صحت زیاد برای آزمایشگاه

کالیبراتورهای چندمنظوره‌ی MicroCal  دستگاههایی برای کالیبره‌کردن تجهیزات ابزاردقیق مطابق با الزامات ISO 9000 هستند. اینها دستگاههایی پرتابل با صحت زیاد و برخودار از دو کانال همزمان مستقل و عایق هستند. با بهره‌مندی از طراحی مقاوم، کاربرد آسان، و توسعه‌پذیر، این کالیبراتورها شبیه‌سازی و اندازه‌گیری این موارد را امکان‌پذیر می‌سازند: mV، V، mA (active, passive loop)، Ohm، ترموکوپلها، دماسنجهای مقاومتی، فرکانس و پالس.

هر سه مدل را می‌توان به مدول فشار MicroCal PM200 متصل کرد و توانایی ایجاد و اندازه‌گیری فشار را به آنها بخشید. با استفاده از نرم‌افزار و کالیبراتورهای دمای  MicroCal Tدستیابی به سیستم واقعی کالیبره‌کردن و گواهی‌نمودن، برای ترموکوپلها و دماسنجهای مقاومتی فراهم می‌شود. تفاوت سه مدل در مقادیر صحت و لوازم جانبی آنهاست.

کاملترین مجموعه‌ی کالیبراتورهای فرایندی و آزمایشگاهی

 

model

simulation

measure

best

accuracy

dual

channel

mA

mV

V

Tc

RTD

Hz

mA

mV

V

Tc

RTD

P

UniCal Tc

 X X   X X  ±0.04% rdg--

UniCal RTD

    X     X ±0.04% rdg--

UniCal mA

X     X     ±0.05% rdg--

UniCal MMX2

XXX  XXXXXW ±0.03% rdgYes

 

mAmVVTcRTDHzmAmVVTcRTDP  

MicroCal 1+ TRX

XXXXX XXXXX ±0.03% rdgYes

MicroCal 2+

XXXXX XXXXX ±0.02% rdgYes

MicroCal 10+

XXXXX XXXXX ±0.02% rdg--

MicroCal 20 DPC

XXXXXXXXXXXX±0.01% rdgYes

 

mAmVVTcRTDHzmAmVVTcRTDP  

MicroCal 200

XXXXXXXXXXX ±0.02% rdgYes

MicroCal 200+

XXXXXXXXXXX ±0.01% rdgYes

MicroCal 2000+

XXXXXXXXXXX ±0.005% rdgYes

کالیبراتورهای دما

کالیبراتورهای کوچک Dry Block
اطلاعات بیشتر MicroCal T10-30

MicroCal T10

هنگامی که نیاز‌مند دقت، سادگی استفاده، و سبکی باشید، MicroCal T10  بهترین چاره است. این کالیبراتور برای وارسی کالیبره‌بودن گستره‌ی وسیعی از ابزاردقیق، شامل دماسنجهای دیجیتال، دماسنجهای عقربه‌ای بی‌متال، و ترموسنسورهای نیازمند به وارسی کالیبره‌بودن در زیر دمای محیط، بسیار مناسب است.
گستره‌ی دما: -10°C از محیط تا +110°C

پایداری: ±0.2°C

اطلاعات بیشتر MicroCal T10-30

MicroCal T30

 MicroCal T30  با کاربرد آسان، وارسی کالیبره‌بودن گستره‌ی وسیعی از ابزاردقیق، شامل دماسنجهای دیجیتال، دماسنجهای عقربه‌ای بی‌متال، و ترموسنسورها را، ازدمای محیط تا 300°C  امکان‌پذیر می‌کند.

گستره‌ی دما: T محیط تا +300°C

پایداری: ±0.5°C

اطلاعات بیشتر MicroCal T350

MicroCal T350

 MicroCal T350  با دقت زیاد، وارسی کالیبره‌بودن گستره‌ی وسیعی از ابزاردقیق، شامل دماسنجهای دیجیتال، دماسنجهای عقربه‌ای بی‌متال، ترموسنسورها، و سوییچهایی دمایی را ازدمای محیط تا 350°C را امکان‌پذیر می‌کند.

گستره‌ی دما: T محیط تا +350°C

پایداری: ±0.1°C

کالیبراتورهای دما برای کاربردهای صنعتی
اطلاعات بیشتر MicroCal T100

MicroCal T100+ Dry Block - پرتابل دمای پایین

 MicroCal T100+  برای وارسی و کالیبره‌کردن دماسنجها، ترانسمیترهای دما، و ترموسنسورها طراحی شده است. ورودی کمکی دوگانه‌ی سنسورهای
Tc - RTD برای عملیات میدانی در آن گنجانده شده است. واسط سریال RS232 و نرم‌افزار CalpMan 2000 اجرای رویه‌های خودکار کالیبراسیون و مستندسازی را منطبق بر الزامات ISO 9000 امکان‌پذیر می‌کنند.

گستره‌ی دما: -50°C از محیط تا +150°C

پایداری: ±0.03°C

اطلاعات بیشتر MicroCal T150

MicroCal T150 ATDC - Portable Dry Block + Bath + 2Ch Thermometer

 MicroCal T150  ترکیبی یگانه از محفظه‌ی خشک و حمام در یک دستگاه با توانایی کالیبراسیون متکی به خود خودکار سنسورهاست. ورودی کمکی دوگانه‌ی سنسورهای Tc - RTD برای عملیات میدانی در آن گنجانده شده است. با این کالیبراتور عمومی دما شما می‌توانید جداول تصحیح را برای مراجع بیرونی وارد کنید، و رویه‌های خودکار و متکی به خود کالیبراسیون (تا 20 نقطه) را انجام دهید.

گستره‌ی دما: -40°C از محیط تا +150°C

پایداری: ±0.02°C

اطلاعات بیشتر MicroCal T200

MicroCal T200 Fluid - Portable Thermostatic Bath

حمام ترموستاتیکی MicroCal T200   برای وارسی و کالیبره‌کردن دماسنجها، ترانسمیترهای دما، و ترموسنسورها طراحی شده است. ورودی کمکی دوگانه‌ی سنسورهای Tc - RTD برای عملیات میدانی در آن گنجانده شده است. واسط سریال RS232 و نرم‌افزار CalpMan 2000 اجرای رویه‌های خودکار کالیبراسیون و مستندسازی را منطبق بر الزامات ISO 9000 امکان‌پذیر می‌کنند.

گستره‌ی دما: T محیط تا +200°C

پایداری: ±0.02°C

اطلاعات بیشتر MicroCal T500

MicroCal T500+ Dry Block - پرتابل دمای متوسط

 MicroCal T500+  برای وارسی و کالیبره‌کردن دماسنجها، ترانسمیترهای دما، و ترموسنسورها طراحی شده است. ورودی کمکی دوگانه‌ی سنسورهای
Tc - RTD برای عملیات میدانی در آن گنجانده شده است. واسط سریال RS232 و نرم‌افزار CalpMan 2000 اجرای رویه‌های خودکار کالیبراسیون و مستندسازی را منطبق بر الزامات ISO 9000 امکان‌پذیر می‌کنند.

گستره‌ی دما: T محیط تا +550°C (سفارشی +600°C)

پایداری: ±0.05°C

 
اطلاعات بیشتر MicroCal T1100

MicroCal T1100+ Dry Block - پرتابل دمای بالا

 MicroCal T1100+  برای وارسی و کالیبره‌کردن دماسنجها، ترانسمیترهای دما، و ترموسنسورها طراحی شده است. ورودی کمکی دوگانه‌ی سنسورهای
Tc - RTD برای عملیات میدانی در آن گنجانده شده است. واسط سریال RS232 و نرم‌افزار CalpMan 2000 اجرای رویه‌های خودکار کالیبراسیون و مستندسازی را منطبق بر الزامات ISO 9000 امکان‌پذیر می‌کنند.

گستره‌ی دما: +200°C محیط تا +1100°C

پایداری: ±0.3°C

 

کالیبراتورهای فشار

اطلاعات بیشتر MicroCal P100

MicroCal P100 - کالیبراتور گیج صحت بالا

 MicroCal P100  بنا به نیازهای دنیای صنعت، یعنی کوچکی، استحکام، اعتماد‌پذیری، و توجه به اهمیت صحت، خطی‌بودن، و پایداری،  طراحی شده است. در این دستگاه متشکل از نشانگر فشار با بهره‌گیری از سنسور فولاد ضد‌زنگ 17-7، و یک پمپ دستی برای ایجاد فشار است.

گستره‌های موجود عبارت‌اند از: 0-350 bar، 0-250 bar، 0-100 bar، 0-50 bar، 0-2 bar. گستره‌ی تا 1000 bar به سفارش ساخته می‌شود.

 انواع پمپهای دستی برای ایجاد فشار تا 700 bar قابل عرضه‌اند.

اطلاعات بیشتر MicroCal P200

MicroCal P200 - کالیبراتور مستندسازی فشار - سیگنال

کالیبراتور فشار MicroCal P200  دستگاه کالیبراسیون چندمنظوره‌ای است که تکنولوژی پیشرفته‌ی سنسور را با آخرین دستاوردهای ابزاردقیق فشار ترکیب می‌کند؛ و اجرای رویه‌های کالیبراسیون و آزمونهای دقیق ابزاردقیق فشار فرایندی مانند ترانسدیوسرها و ترانسمیترهای فشار، سوییچها، شیرهای فشارشکن، گیجهای آنالوگ، را امکان‌پذیر می‌سازد. MicroCal P200  به همراه پمپهای دستی Eurotron و اتصالات مرتبط، به سیستم کالیبراسیون کاملی برای عملیات میدانی تبدیل می‌شود. با استفاده از گزینه‌ی خروجی مقیاس‌پذیر، از این کالیبراتور می‌توان به عنوان TRX استفاده کرد. نمایش همزمان فشار در برابر جریان، ولتاژ، درصد، یا وضعیت سوییچ، در این دستگاه گنجانده شده است.

 انواع پمپهای دستی برای ایجاد فشار تا 700 bar قابل عرضه‌اند.

 
اطلاعات بیشتر MicroCal P

MicroCal P - چندگستره‌ی دیفرانسیلی

سیستم مدولار دستی MicroCal P  افق تازه‌ای را در استاندارد کالیبراسیون فشار عرضه می‌دارد. با بهره‌مندی از کوچکی، استحکام، و صحت مناسب، استفاده از باتری، و نشان CE، این کالیبراتور معرف دستگاهی مطلوب برای فعالیتهای میدانی و آزمایشگاهی آزمون و کالیبراسیون است. هر دستگاه متشکل از مدول الکترونیکی پایه و مدول فشار آسان عوض‌شدنی است. مدولهای فشار را می‌توان بنا به نیازهای کاربردی برگزید.

MicroCal P  دستگاهی متسحکم است و می‌تواند فشار استاتیک و دیفرانسیلی هوا و گازهای بی‌اثر را در گستره‌ی خلأ تا 20 bar اندازه‌ بگیرد. تعویض‌پذیری مدولهای فشار از 20 mbar تا 20 bar f.s. دلالت بر انعطاف‌پذیری این کالیبراتور دارد. بدین ترتیب بهترین صحت و تفکیک‌پذیری در گستره‌ی برگزیده فراهم می‌شود. رویه‌های درونی برای وارسی پرسوستات و آزمودن نشت در آن گنجانده شده‌اند. MicroCal P  دارای ورودی سیگنال اضافی برای خواندن سیگنالهای ترانسمیترهاست (0-20V و 0-22mA).

 انواع پمپهای دستی برای ایجادخلأ و فشار تا 20 bar قابل عرضه‌اند.

اطلاعات بیشتر MicroCal P20

MicroCal P20 - دو سنسور درونی و مستندساز

کالیبراتور فشار MicroCal P20  دستگاه کالیبراسیون چندمنظوره‌ای است که تکنولوژی پیشرفته‌ی سنسور را با آخرین دستاوردهای ابزاردقیق فشار ترکیب می‌کند؛ و اجرای رویه‌های کالیبراسیون و آزمونهای دقیق ابزاردقیق فشار فرایندی مانند ترانسدیوسرها و ترانسمیترهای فشار، سوییچها، شیرهای فشارشکن، گیجهای آنالوگ، را امکان‌پذیر می‌سازد. MicroCal P20  به همراه پمپهای دستی Eurotron و اتصالات مرتبط، به سیستم کالیبراسیون کاملی برای عملیات میدانی تبدیل می‌شود. علاوه عملکردهای گوناگون، با استفاده از گزینه‌ی خروجی مقیاس‌پذیر، از این کالیبراتور می‌توان به عنوان TRX نیز استفاده کرد.

اطلاعات بیشتر MicroCal PM200

MicroCal PM200 - فشار و سیگنال با صحت بالا

 MicroCal PM200  مدول فشار طراحی‌شده برای افزودن توانایی کالیبراسیون فشار به کالیبراتورهای MicroCal P200/2000 است. MicroCal PM200  از دو سنسور توکار فشار و پمپ دستی فشار/خلأ بهره می‌برد. عمدتا از این کالیبراتور برای کالیبره‌کردن ترانسمیترها، ترانسدیوسرها، و سیستمهای فشار در گستره‌ی -0.8 bar تا 20 bar گیج، مطلق، و دیفرانسیلی استفاده می‌شود. پس از همراهی ترانسدیوسرهای بیرونی، گستره‌ی عملیاتی این کالیبراتور تا 700 bar گسترش می‌یابد.

 
modelpressure accuracysourcemeasure
mAmVVTCPt100mAmVVTCPt100P
MicroCal P100±0.05% FS          X
MicroCal P200±0.025% FSX X  X X XX
MicroCal P±0.05% rdg     X X  X
MicroCal P20±0.025% FSXXX  XXX XX
MicroCal PM200±0.025% rdgXXXXXXXXXXX

 

نرم‌افزار کالیبراسیون

CalpMan 2004  مدیر رویه‌ی کالیبراسیون

رویه‌های خودکار کالیبراسیون

کارکرد On-Line و Off-Line

بایگانی و فهرست بایگانی

محاسبه‌ی خودکار تاریخ سررسید

ردیابی داده‌ها به صورت

      "as Found" و "as Left"

مدیریت دو پورت سریال

 

 

سازگاری با

UniCal mA/V/Tc/RTD

MicroCal 1+/2+/10+

MicroCal 20/P20/20T

MicroCal 200/2000+

MicroCal P/P2

MicroCal P200

MicroCal PM200

MicroCal T100/T500/T1100

MicroCal T200

در طی بیش از 20 سال، Eurotron Instruments با در هم آمیختن الزامات ISO 9000 ، تجربه‌ی صنعتی خود، و بهترین امکانات، دست به ایجاد نرم‌افزارهای پیشرفته‌ی مرتبط با کالیبراسیون زده است. نرم‌افزار مدیریت رویه‌ی کالیبراسیون CalpMan 2004 برای استفاده در طیف گسترده‌ای از صنایع، شامل تولیدی عمومی، خودروسازی، و شرکتهای خدمات کالیبراسیون، طراحی شده است. همچنین، واحدهایی مانند R&D، تولید، QA/QC، و مهندسی، می‌توانند بنا به نیازهای خاص خود این نرم‌افزار را دستکاری کنند.

ISO 9000:2000

CalpMan 2004 راه‌حل جامعی را برای الزامات کالیبراسیون و نیازهای سازمانی استاندارد ISO 9000:2000 ارائه می‌کند. مجموعه ویژگیهای توانمند این نرم‌افزار، اطلاعات لازم را ردیابی، و مستندات الزامی را برای نشان‌دادن همخوانی با این استاندارد، ایجاد می‌کند.

  • استفاده از استانداردهای ردیابی‌پذیر برای کالیبره‌کردن دستگاه

  • ردیابی داده‌ها به صورت "یافت‌شده" و "به‌جا گذاشته‌شده"

  • اعلان وضعیت "قبول" یا "مردود" بخشی از تجهیزات

  • پنجره‌ی "یاداوری" برای هشدارهای روزانه‌ درباره‌ی رویدادهای سررسید گذشته، سررسید امروز، و سررسید آینده

بهره‌وری

هدف از طراحی CalpMan 2004 دادن توانایی سازماندهی داده‌ها به شیوه‌ای منطقی و بامعنی به کاربران برای ایجاد محیط کالیبراسیونی بهروه‌ور بود. کاربران نیازمند ایجاد، استفاده و نگه‌داری اطلاعات کالیبراسیون به شیوه‌ای کارامد و پویا هستند.

نرم‌افزار از پنچ بخش اصلی زیر تشکیل شده است. این جداسازی وظایف، مبنای نسل بعدی نرم‌افزار مدیریت کالیبراسیون است که به پیاده‌سازی سریعتر، آموزش همگام، و کاغذبازی کمتر می‌انجامد.

Calibration Manager - پرمصرفترین ابزارها در قلب برنامه جا دارند. وظایفی همچون رویه‌های مدیریتی (افزودن، پاک‌کردن و اصلاح‌کردن)، رویه‌های اجرا، جستجوی نتایج، و چاپ گزارشها، به سادگی در دسترس‌اند.

MicroCal 20 & P200 Off-Line Operations - این مدول ویژه‌ی کالیبراسیون، انجام رویه‌های ساده‌شده‌ی آزمون و کالیبراسیون Off-Line را امکان‌پذیر می‌سازد. می‌توان رویه‌ها و داده‌ها را بین نرم‌افزار و کالیبراتورها مستندساز رد و بدل کرد.

Reporting - می‌توان دو نوع سبک گزارش را برگزید و آنها را با آرم و اطلاعات شرکت، و اطلاعات گزارش‌گیری به سلیقه‌ی خود مرتب کرد.

Graphing - شما می‌توانید نمودارهای داده‌های آزمون را ببینید و چاپ کنید. گزارشهای شما با این مدول اختیاری بهتر ارائه می‌شوند.

Administrator Tools - دو بخش Working Standard Manager و Working Equipment Manager به سادگی مدیریت می‌شوند. پنجره‌ی یاداوری به شما در آگاهی از سررسیدن کالیبراسیون استانداردها و تجهیزات عملیاتی یاری می‌رساند.

 

CalpMan Plus  مدیر  کالیبراسیون چند پروبی