بازگشت

آنالیز گازهای احتراقی

 

Eurotron برای دو رده‌ی صنعتی و HVAC، سیستمهای آنالیز گاز ارائه می‌کند.  مشتریان می‌توانند بر حسب کاربرد و نیازهای عملیاتی، دستگاه مناسب را برگزینند. برای دریافت اطلاعات هر سیستم برروی عکس آن کلیک کنید.

 

آنالایزهای پرتابل احتراق و آلایندگی صنعتی

اطلاعات بیشتر EcoLine 2000

EcoLine 2000 - آنالایزر گاز 2 سنسوری

EcoLine 2000 دستگاه چندگازی چندمنظوره‌ای کوچک و دستی است. این دستگاه مبتنی بر ریزپردازشگر،   شامل آنالایزر گاز احتراق و نشانگر پارامترهای محیطی است. دو سنسور الکتروشیمیایی درونی، غلظت گاز اکسیژن (O2) و کربن مونوکسید (CO) را می‌سنجند. در ارتباط با آنالیز گاز، دمای هوا  و دمای گاز  برای محاسبه‌ی کارایی،هوای اضافی، و غلظت CO2 به کار گرفته می‌شوند. برای انجام محاسبات مورد تایید DIN33962 از جدول برنامه‌ریزی با 10 پارامتر مربوط به گاز سود جسته می‌شود.

سنسورهای بیرونی برای انجام اندازه‌گیریهای کمکی موجودند: غلظت CO محیط (برای ایمنی اپراتور)، رویه‌ی نشت شبکه‌ی گاز (روش افت فشار)، و آشکارساز نشت گاز طبیعی (اسنیفر). سنسور فشار دیفرانسیلی (درافت)، پرینتر سرخود، حافظه‌ی درونی برای مرتب‌کردن داده‌ها، و واسط سریال RS232 برای تنظیم و انتقال دا ده‌ها به / از PC،  قابل عرضه‌اند.

 • اندازه‌گیری درافت با استفاده از سنسور درونی فشار و پروب ویژه‌ی نمونه‌برداری گاز Eurotron شدنی است.

 •  پرینتر سرخود اختیاری از نوع ضربه‌ای است و سند تهیه‌شده بسیار خوانا و ماندگار است.

 • حافظه‌ی درونی استاندارد می‌تواند تا 250 آنالیز کامل گاز جداشده با تگها را در خود جا دهد.

 • کابل RS232 و نرم‌افزار تنظیم اختیاری‌اند و می‌توانند برای تنظیم آنالایزر به کار برده شوند.

اطلاعات بیشتر EcoLine 4000

EcoLine 4000 - آنالایزر گاز تا 4 سنسور

EcoLine 4000 دستگاه چندگازی چندمنظوره‌ا‌ی کوچک و دستی است. این دستگاه مبتنی بر ریزپردازشگر،   شامل آنالایزر گاز احتراق و نشانگر پارامترهای محیطی است. دو سنسور الکتروشیمیایی درونی، غلظت گاز اکسیژن (O2) و کربن مونوکسید (CO) را می‌سنجند. در ارتباط با آنالیز گاز، دمای هوا  و دمای گاز  برای محاسبه‌ی کارایی،هوای اضافی، و غلظت CO2 به کار گرفته می‌شوند. برای انجام محاسبات مورد تایید DIN33962 از جدول برنامه‌ریزی با 10 پارامتر مربوط به گاز سود جسته می‌شود.

سنسور سومی (SO2 یا NO) اندازه‌گیری آلایندگی را امکانپذیر می‌سازد. غلظت NO را می‌توان برحسب NOx بنا به الزامات قانونی بیان کرد.

سنسورهای بیرونی برای انجام اندازه‌گیریهای کمکی موجودند: رطوبت نسبی و دمای محیط  ، (T+RH%)غلظت CO محیط، نشت شبکه‌ی گاز و نشت گاز طبیعی. سنسور فشار دیفرانسیلی (درافت)،

برای نظارت بر آلایندگی می‌توان EcoLine 4000 را به سنسور الکتروشیمیایی چهارمی مجهز کرد. بدین ترتیب می‌شود با یک دستگاه همزمان غلظت گاز SO2 و NO/NOx را اندازه گرفت.

پرینتر سرخود، حافظه‌ی درونی برای مرتب‌کردن داده‌ها، و واسط سریال RS232 برای تنظیم و انتقال دا ده‌ها به / از PC،  قابل عرضه‌اند.

 • اندازه‌گیری درافت با استفاده از سنسور درونی فشار و پروب ویژه‌ی نمونه‌برداری گاز Eurotron شدنی است.

 •  پرینتر سرخود اختیاری از نوع ضربه‌ای است و سند تهیه‌شده بسیار خوانا و ماندگار است.

 • حافظه‌ی درونی استاندارد می‌تواند تا 250 آنالیز کامل گاز جداشده با تگها را در خود جا دهد.

 • این سیستم از واسط سریال IR استاندارد و مدول اختیاری  RS232 و نرم‌افزار تنظیم  برای تنظیم آنالایزر بهره می‌برد.

اطلاعات بیشتر EcoLine 6000

EcoLine 6000 - آنالایزر گاز تا 6 سنسور

 • تا 6 سنسور با جبران دما

 • نظارت بلند مدت با تخلیه‌ی خودکار آب چگالیده

 • فلومتر الکترونیکی

 • ورودیهای کمکی 4-20mA

 • نمایش گرافیکی با منو

 • نگهداری آسان

 • 1000 حافظه‌ی آنالیز کامل، RS232 و نرم‌افزار Windows

 • واحد کنترل از دور با پرینتر سرخود

 • باتریهای شارژشدنی یا منبع AC

 • حفاظت خودکار برای سنسور CO با پمپ دمش

 • ارتقاپذیری با حافظه‌ی Flash

اطلاعات بیشتر EcoLine 8000

GreenLine 8000 - آنالایزر گاز تا 8 سنسور

 • واحد کنترل اصلی (MCU)  و واحد کنترل از دور (RCU) آنالیز گاز

 • واحد کنترل از دور دستی با قابلیت گزارشگیری، حافظه‌ی داد ه‌ها، و ارتباط با PC

 • سازگاری کامل با پروتوکلهای CTM-030 و CTM-034 مربوط به EPA یا استانداردهای هم‌ارز

 • پیشرفته‌ترین آنالایزر پرتابل آلایندگی با اندازه‌گیری سرعت درون دودکش

 • پروب و لوله‌ی نمونه‌برداری گرم‌شونده

 • خنک‌ساز درونی گاز و تخلیه‌ی خودکار آب چگالیده

 • قابلیت اندازه‌گیری CxHy ،SO2 ،NO2 ،NO ،CO2 ،CO ،O2 با سنسورهای الکتروشیمیایی (EC)، وCxHy ،CO2 ،CO   با سنسور زیرقرمز (NDIR)

آنالایزهای پرتابل احتراق
اطلاعات بیشتر UniGas 1000

UniGas 1000 - ابزاری ارزان برای نگهداری بویلر

UniGas 1000 آنالایزر گاز احتراقی کوچکی با دو سنسور  است. دو سنسور الکتروشیمیایی درونی، غلظت گاز اکسیژن (O2) و کربن مونوکسید (CO) را می‌سنجند. در ارتباط با آنالیز گاز، دمای هوا  و دمای گاز  برای محاسبه‌ی کارایی،هوای اضافی، و غلظت CO2 به کار گرفته می‌شوند. برای انجام محاسبات مورد تایید DIN33962 از جدول برنامه‌ریزی با 10 پارامتر مربوط به گاز سود جسته می‌شود. سنسور فشار دیفرانسیلی (درافت)، پرینتر سرخود، قابل عرضه‌اند.

اطلاعات بیشتر UniGas 2000

UniGas 2000 - آنالایزر گاز 2 سنسوری

UniGas 2000 دستگاه دو سنسوری چندمنظوره‌ای کوچک و دستی است. این دستگاه مبتنی بر ریزپردازشگر،   شامل آنالایزر گاز احتراق و نشانگر پارامترهای محیطی است. دو سنسور الکتروشیمیایی درونی، غلظت گاز اکسیژن (O2) و کربن مونوکسید (CO) را می‌سنجند. در ارتباط با آنالیز گاز، دمای هوا  و دمای گاز  برای محاسبه‌ی کارایی،هوای اضافی، و غلظت CO2 به کار گرفته می‌شوند. برای انجام محاسبات مورد تایید DIN33962 از جدول برنامه‌ریزی با 10 پارامتر مربوط به گاز سود جسته می‌شود.

سنسورهای بیرونی برای انجام اندازه‌گیریهای کمکی موجودند: غلظت CO محیط (برای ایمنی اپراتور)، رویه‌ی نشت شبکه‌ی گاز (روش افت فشار)، و آشکارساز نشت گاز طبیعی (اسنیفر). سنسور فشار دیفرانسیلی (درافت)، پرینتر سرخود، حافظه‌ی درونی برای مرتب‌کردن داده‌ها، و واسط سریال RS232 برای تنظیم و انتقال دا ده‌ها به / از PC،  قابل عرضه‌اند.

 • اندازه‌گیری درافت با استفاده از سنسور درونی فشار و پروب ویژه‌ی نمونه‌برداری گاز Eurotron شدنی است.

 •  پرینتر سرخود اختیاری از نوع ضربه‌ای است و سند تهیه‌شده بسیار خوانا و ماندگار است.

 • حافظه‌ی درونی استاندارد می‌تواند تا 250 آنالیز کامل گاز جداشده با تگها را در خود جا دهد.

 • UniGas دارای واسط سریال IR برای پرینتر بی‌سیم گرمایی HP 82240B است.

 • کابل RS232 و نرم‌افزار تنظیم اختیاری‌اند و می‌توانند برای تنظیم آنالایزر به کار برده شوند.

اطلاعات بیشتر UniGas3000Plus

 آنالایزر گاز تا 4 سنسوری - UniGas 3000+

UniGas 3000+ دستگاه چندگازی چندمنظوره‌ا‌ی کوچک و دستی است. این دستگاه مبتنی بر ریزپردازشگر،   شامل آنالایزر گاز احتراق و نشانگر پارامترهای محیطی است. دو سنسور الکتروشیمیایی درونی، غلظت گاز اکسیژن (O2) و کربن مونوکسید (CO) را می‌سنجند. در ارتباط با آنالیز گاز، دمای هوا  و دمای گاز  برای محاسبه‌ی کارایی،هوای اضافی، و غلظت CO2 به کار گرفته می‌شوند. برای انجام محاسبات مورد تایید DIN33962 از جدول برنامه‌ریزی با 10 پارامتر مربوط به گاز سود جسته می‌شود.

سنسور سومی (SO2 یا NO) اندازه‌گیری آلایندگی را امکانپذیر می‌سازد.  غلظت NO را می‌توان برحسب NOx بنا به الزامات قانونی بیان کرد.

سنسورهای بیرونی برای انجام اندازه‌گیریهای کمکی موجودند: رطوبت نسبی و دمای محیط  ، (T+RH%)غلظت CO محیط، نشت شبکه‌ی گاز و نشت گاز طبیعی. سنسور فشار دیفرانسیلی (درافت)،

برای نظارت بر آلایندگی می‌توان EcoLine 4000 را به سنسور الکتروشیمیایی چهارمی مجهز کرد. بدین ترتیب می‌شود با یک دستگاه همزمان غلظت گاز SO2 و NO/NOx را اندازه گرفت.

پرینتر سرخود، حافظه‌ی درونی برای مرتب‌کردن داده‌ها، و واسط سریال RS232 برای تنظیم و انتقال دا ده‌ها به / از PC،  قابل عرضه‌اند.

 • اندازه‌گیری درافت با استفاده از سنسور درونی فشار و پروب ویژه‌ی نمونه‌برداری گاز Eurotron شدنی است.

 •  پرینتر سرخود اختیاری از نوع ضربه‌ای است و سند تهیه‌شده بسیار خوانا و ماندگار است.

 • حافظه‌ی درونی استاندارد می‌تواند تا 250 آنالیز کامل گاز جداشده با تگها را در خود جا دهد.

 • این سیستم از واسط سریال IR استاندارد و مدول اختیاری  RS232 و نرم‌افزار تنظیم  برای تنظیم آنالایزر بهره می‌برد.